Obnova zahrady MŠ Petroupim a Církevní ZŠ a MŠ ARCHA v Petroupimi

Obecní mateřinka v Petroupimi sdílí spolu s Církevní ZŠ a MŠ Archa jednu zahradu ve vesnickém prostředí v lokalitě nedaleko Benešova. Dvě školy, dvě odlišné filozofie, a tím i částečně odlišná pravidla pro využívání zahrady, která dnes děti rozdělují.

Ve společném projektu „Spojené světy“ obě školy sdílený prostor proměnily v přírodní zahradu – kreativní místo v přírodě blízkém prostředí a se známými hranicemi, kde mohou děti denně zažívat radost ze svobodné hry a vzájemného setkávání. Vznikl jeden venkovní prostor pro hru, učení, objevování a experimentování, který dva odlišné světy propojil.

V rámci zahrady funguje silná komunita, která o zahradu pečuje a zapojuje se do jejího dalšího rozvoje. Na zpracování projektu proměny se od začátku podíleli pedagogové a rodiče současně.

→  http://www.skolaarcha.org/?page_id=13762

realizace2017-2020
náklady880 000,- Kč
grant nadace800 000,- Kč
projektantIng. arch. Petr Lešek, Bc. Radka Komrsová
výtvarníkMgr.A. Lukáš Gavlovský
rozloha1 950 m2