Obnova zahrady MŠ Petroupim a Církevní ZŠ a MŠ ARCHA v Petroupimi

Obecní mateřinka v Petroupimi sdílí spolu s Církevní základní a mateřskou školou Archa jednu zahradu ve vesnickém prostředí v lokalitě nedaleko Benešova. Dvě školy, dvě odlišné filozofie, a tím i částečně odlišná pravidla pro využívání zahrady, která dnes děti rozdělují.

Ve společném projektu „Spojené světy“ chtějí obě školy sdílený prostor proměnit v přírodní zahradu – kreativní místo v přírodě blízkém prostředí a se známými hranicemi, kde budou děti denně zažívat radost ze svobodné hry a vzájemného setkávání. Vznikne jeden venkovní prostor pro hru, učení, objevování a experimentování, který dva odlišné světy propojí.

V rámci zahrady už dnes funguje velmi silná komunita, která o zahradu pečuje a zapojuje se do jejího dalšího rozvoje. Na zpracování projektu proměny se od začátku podíleli pedagogové a rodiče současně.

Krásná líska, erodující svah, pumpa a domeček, který opticky i funkčně zahradu rozděluje, to jsou aktuální témata „Spojených světů“. K projektu byli přizváni architekt Petr Lešek a výtvarník Lukáš Gavlovský.

realizaceod 2017
nákladyzatím nejsou stanoveny
grant nadaceaž 800 000,- Kč
projektantIng. arch. Petr Lešek, Bc. Radka Komrsová
výtvarníkMgr.A. Lukáš Gavlovský
rozloha1 950 m2